286,152 Pages

The personalities listed in this category were Hetmans of the Republic of Both Nations.

 
Hetmans of Polish-Lithuanian Commonwealth
Bulawas
Great Crown Hetmans 1503-1794

Mikołaj Kamieniecki | Mikołaj Firlej | Jan Tarnowski | Mikolaj Sieniawski | Jerzy Jazłowiecki | Mikołaj Mielecki | Jan Zamoyski | Stanisław Żółkiewski | Stanisław Koniecpolski | Mikołaj Potocki | Stanisław Rewera Potocki | Jan Sobieski | Dymitr Wiśniowiecki | Stanisław Jabłonowski | Feliks Kazimierz Potocki | Hieronim Augustyn Lubomirski | Adam Mikołaj Sieniawski | Stanisław Rzewuski | Józef Potocki | Jan Klemens Branicki | Wacław Rzewuski | Franciszek Ksawery Branicki

Great Lithuanian Hetmans 1497-1794

Konstanty Ostrogski | Semen Jurewicz | Stanislovas Kęsgaila | Stanisław Kiszka | Konstanty Ostrogski | Jerzy Radziwiłł | Mikołaj "the Black" Radziwiłł | Grzegorz Chodkiewicz | Mikołaj "the Red" Radziwiłł | Krzysztof 'the Lightning' Radziwiłł | Jan Karol Chodkiewicz | Lew Sapieha | Krzysztof Radziwiłł | Janusz Kiszka | Janusz Radziwiłł | Paweł Jan Sapieha | Michał Kazimierz Pac | Michał Serwacy Wiśniowiecki | Kazimierz Jan Sapieha | Jan Sapieha | Grzegorz Antoni Ogiński | Ludwik Pociej | Michał Serwacy Wiśniowiecki | Michał Kazimierz "Rybeńko" Radziwiłł | Michał Józef Massalski | Michał Kazimierz Ogiński | Szymon Marcin Kossakowski

Field Crown Hetmans 1492-1794

Mikołaj Sieniawski | Jerzy Jazłowiecki | Mikołaj Sieniawski | Stanisław Żółkiewski | Stanisław Koniecpolski | Marcin Kazanowski | Mikołaj Potocki | Marcin Kalinowski | Stanisław Rewera Potocki | Stanisław Lanckoroński | Jerzy Sebastian Lubomirski | Stefan Czarniecki | Jan Sobieski | Dymitr Wiśniowiecki | Stanisław Jabłonowski | Mikołaj Hieronim Sieniawski | Andrzej Potocki | Feliks Kazimierz Potocki | Hieronim Augustyn Lubomirski | Adam Mikołaj Sieniawski | Stanisław Rzewuski | Stanisław Chomętowski | Jan Klemens Branicki | Wacław Rzewuski | Franciszek Ksawery Branicki | Seweryn Rzewuski

Field Lithuanian Hetmans 1521-1794

Jerzy Radziwiłł | Andrzej Niemirowicz | Grzegorz Chodkiewicz | Roman Sanguszko | Krzysztof 'the Lightning' Radziwiłł | Jan Karol Chodkiewicz | Krzysztof Radziwiłł | Jan Kiszka | Janusz Radziwiłł | Wincenty Gosiewski | Michał Kazimierz Pac | Władysław Wołłowicz | Michał Kazimierz Radziwiłł | Jan Kazimierz Sapieha the Younger | Jan Samuelewicz Ogiński | Józef Bogusław Słuszka | Michał Serwacy Wiśniowiecki | Grzegorz Antoni Ogiński | Michał Serwacy Wiśniowiecki | Ludwik Pociej | Stanisław Denhoff | Michał Kazimierz "Rybeńko" Radziwiłł | Michał Józef Massalski | Aleksander Michał Sapieha | Józef Sosnowski | Ludwik Tyszkiewicz | Szymon Marcin Kossakowski | Józef Zabiełło

All items (4)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.