Military Wiki
Advertisement

This is a list of marshals and full generals of the People's Republic of China, including the People's Liberation Army Ground Force and the People's Armed Police.

Marshals[]

Ten PLA officers were awarded the rank of Marshal (yuan shuai) in 1955.[1] The rank was never awarded again.

Army Generals[]

Ten PLA officers were awarded the rank of Army General (da jiang) in 1955.[2] The rank was never awarded again.

Senior generals (shang Jiang, 1955)[3][]

Generals (14 September 1988)[]

Since 1988, the People's Liberation Army rank of shang jiang (上将: literally, "senior general") is translated as General.

Generals (7 June 1993)[]

Generals (8 June 1994)[]

 • Xu Huizi
 • Li Jing
 • Yang Dezhong
 • Wang Ruilin
 • Zhou Keyu
 • Ding Henggao
 • Dai Xuejiang
 • Li Wenqing
 • Wang Ke
 • Li Laizhu
 • Gu Shanqing
 • Liu Jingsong
 • Cao Fansheng
 • Zhang Taiheng
 • Song Qingwei
 • Gu Hui
 • Li Xilin
 • Shi Yuxiao
 • Li Jiulong

Generals (23 January 1996)[]

Generals (27 March 1998)[]

Generals (29 September 1999)[]

Generals (21 June 2000)[]

Generals (2 June 2002)[]

Generals (20 June 2004)[]

Generals (25 September 2004)[4][]

Generals (24 June 2006)[5][]

Generals (6 July 2007)[6][]

Generals (2 November 2007)[7][]

Generals (15 July 2008)[8][]

Generals (20 July 2009)[9][]

Generals (19 July 2010)[10][]

Generals (23 July 2011)[11][]

Generals (30 July 2012)[12][]

Generals (23 November 2012)[13][]

[]

On 31 July 2013, six officers were promoted to general:[14]

[]

On 11 July 2014, four officers were promoted to general:[15]

[]

On 31 July 2015, ten officers were promoted to general:[16]

[]

On 29 July 2016, two officers were promoted to general:

[]

On 28 July 2017, five officers were promoted to general:

On 2 November 2017, one officer was promoted to general:[17]

References[]

This page uses Creative Commons Licensed content from Wikipedia (view authors).
Advertisement