Military Wiki
Advertisement

The Ottoman Military College or Ottoman Military Staff College (Mekteb-i Erkân-i Harbiye or Erkân-ı Harbiye Mektebi ) or Ottoman Army War College, was a two year military staff college of the Ottoman Empire. It was located in Constantinople (present day Istanbul). Its mission was to educate staff officers for the Ottoman Army.

Facilities[]

 • In the Ottoman Military Academy in Pangaltı, Şişli (1848-1953[1])
 • Taşkışla, Şişli (1853-1858,[1] today the administrative building of the Istanbul Technical University)
 • In the Gülhane Military Hospital, Fatih (1858-1862,[1] today ?)
 • Pangaltı, Şişli (1862-October 1909[1])
 • The apartment of princes in Yıldız Palace, Beşiktaş (1909-1914,[1] today Yıldız Technical University)
 • Çağlayan Kiosk, Kağıthane (for three months in 1917[1])
 • Şerif Paşa Konağı, Teşvikiye, Şişli[1] (February 28, 1919-1 April 1, 1921)

Republican era[]

 • In the Ministry of War in Beyazıt, Fatih (October 13, 1923 – March 24, 1924)[1]
 • In the Yıldız Palace, Beşiktaş (March 24, 1924 – April 18, 1941)[1]
 • Etlik, Ankara (April 18, 1941-October 1946,[1] today Gülhane Military Medical Academy)
 • In the Yıldız Palace, Beşiktaş (October 1946 – 1975)[1]
 • Turkish War Colleges, Yeni Levent, Beşiktaş (1975- )[1]

Graduates of the Ottoman Military College[]

1st - 36th classes[]

1st class (graduated in July 1849)

 • Hussein Avni Pasha, Isparta, 1820, Müşir
 • Mahmud Mesud Pasha, Amasya, 1820, Müşir
 • Mustafa Sidki Pasha, Soma, ?, Müşir (governor)
 • Mustafa Saffet Pasha, Karagümrük, ?, Müşir (governor)
 • Sabit Bey, Cyprus, ?, Miralay

2nd class (graduated in 1851)

 • Mehmed Pasha, Aksaray, ?, Ferik
 • Arif Pasha, Hocapaşa, ?, Müşir
 • Rifat Pasha, Istanbul, ?, Mirliva
 • Mehmed Rauf Pasha, Istanbul, 1832, Müşir

3rd class (graduated in 1852)

 • Ali Saib Pasha, Kayseri, ?, Müşir
 • Tahir Pasha, Beşiktaş, ?, Ferik
 • Ali Nizami Pasha, Gerede, 1821, Müşir
 • Eshref Pasha, Zeyrek, ?, Ferik
 • Dzafer Pasha, (Skadar Sancak)

4th class (graduated in 1853)

 • Suleiman Pasha, Eyüp, ?, Ferik
 • Hasan Samih Pasha, Eyüp, ?, Müşir (governor)
 • Nuri Pasha, ?, ?, Mirliva

5th class (graduated in 1854)

6th class (graduated in 1855)

 • Tahsin Bey, Galata, ?, Kaymakam
 • Ahmed Fazil Pasha, Cerrahpaşa, ?, Ferik (KIA)

7th class (graduated in 1856)

 • Mehmed Munib Pasha, Kayseri, ?, Mirliva
 • Omer Naili Pasha, Istanbul, 1831, Mirliva
 • Hafiz Ismail Hakki Pasha, Bosnia, ?, Mirliva
 • Ibrahim Pasha, Sarıgüzel, ?, Mirliva
 • Nedjib Pasha, Cihangir, ?, Mirliva (ambassador)

8th class (graduated in 1857)

 • Ibrahim Pasha, Süleymaniye, ?, Ferik
 • Ibrahim Edhem Pasha, Davutpaşa, 1835, Müşir
 • Tahir Pasha, Paramakkapı, 1832, Müşir

9th class (graduated in 1858)

 • Ahmed Esad Pasha, Sakız, 1826, Müşir
 • Hasan Rushdi Pasha, Edirne, ?, Müşir
 • Ahmed Munir Bey, Doğancılar, ?, Kolağası
 • Mehmed Riza Pasha, Hocapaşa, ?, Mirliva
 • Said Pasha, Bursa, ?, Mirliva
 • Mehmed Rashid Bey, Manastır, Miralay (KIA)
 • Mehmed Shevki Bey, Manastır, Kolağası
 • Kiazim Bey, ?, ?, Miralay

37th - 54th classes[]

46th class (graduated on March 20, 1894)

 • Ömer Fevzi, Davutpaşa, ?, ?, Albay
 • Cevat, Doğancılar, ?, ?, Albay
 • Raşit Galip Dozar, Yanya, ?, Albay
 • Mehmet Şerif, Damascus, ?, ?, ?
 • Ali Rıza Sedes, Sultanahmet, 1307 P-6, Tuğgeneral
 • İ. Cevat Şakir Çobanlı, Sultanahmet, 1870, 1307 P-4, Orgeneral
 • Abbas, Tahmasp, ?, ?, ?
 • Ziya, Yanya, ?, ?, Albay
 • Behzat, Istanbul, ?, ?, Albay

47th class (graduated on March 13, 1895)

 • Mehmet Ali, Bosnia, ?, 1308 P-5, Korgeneral
 • Mahmut Beliğ, Beylerbeyi, ?, 1308 P-6, Albay
 • Neş'et, Küçük Mustafa Paşa, ?, ?, Tuğgeneral
 • Nuri, Trabzon, ?, ?, Albay
 • Mehmet Zeki, Emirgan, ?, 1308 P-1, Albay
 • Hasan Rıza, Istanbul, 1871, ?, Tuğgeneral (KIA)
 • Osman Senai, Monastir, ?, ?, Albay
 • Mehmet Rasim, Monastir, ?, ?, Albay
 • Ömer Kâni, Süleymaniye, ?, ?, Yarbay
 • Mehmet Ali, Iran, ?, ?, ?
 • Sabri, Şumnu, ?, ?, Albay
 • Hâmit, Iran, ?, ?, ?
 • Hasan Sadettin, Balçık, ?, ?, Yarbay
 • Osman Nuri, Selimiye, ?, 1309 Top-1, Albay

48th class (graduated on January 28, 1896)

 • Mehmet Şükrü, Antep, ?, 1309 Sv-1, Albay
 • Ethem, Şehzadebaşı, ?, 1309 Sv-1, Albay
 • Arif, Çengelköy, ?, 1309 P-5, Albay (governor)
 • Feyzullah, Beylerbeyi, ?, 1309 P-4, Albay
 • Yusuf Ziya, Damascus, ?, 1309 P-3, Albay
 • Mehmet Suphi, Çarşamba, ?, 1310 Top-1, Albay (KIA)
 • Cemalettin, Bakırköy, ?, ?, Albay
 • Cevdet, Baghdad, ?, 1309 P-7, Albay
 • Şükrü, Yenibahçe, ?, ?, Albay
 • Ahmed Ahmet Cemal, Çengelköy, 1872, ?, Korgeneral
 • İhsan, Mollagürani, ?, 1309 P-6, Tuğgeneral
 • Mustafa, Tırnova, ?, ?, Albay
 • Mustafa Hilmi, Malatya, ?, 1309 P-8, Albay
 • Sermet, Beylerbeyi, ?, 1309 P-9, Tuğgeneral
 • Halit, ?, ?, ?, Tuğgeneral
 • Ahmet, ?, ?, ?, Tuğgeneral
 • Tahir, ?, ?, ?, Yüzbaşı

49th class (graduated on March 16, 1897)

 • Mehmet Vahit, Aksaray, ?, ?, Binbaşı
 • Hüseyin Necati, Bursa, ?, 1310 P-9, Albay
 • İsmail Hakkı, Filibe, ?, 1310 P-4, Albay
 • Ali Şevki, Manastır, ?, ?, Yarbay
 • Halil Recai, Manastır, ?, 1310 P-8, Albay
 • Tevfik, Erzurum, ?, 1310 P-3, Albay
 • Ahmet Refik, Istanbul, ?, ?, Albay
 • Hasan Basri, Sivas, ?, 1311 Top-1, Albay
 • Mustafa Hamdi, Silistre, ?, ?, Yarbay
 • Mustafa Reha, Batum, ?, 1310 Sv-2, Albay
 • Süleyman Şakir, Trabzon, ?, 1310 P-5, Albay
 • Ali Kemal, Istanbul, ?, 1310 P-7, Tuğgeneral
 • İbrahim Ethem, Trabzon, ?, ?, Yüzbaşı

50th class (graduated on January 24, 1898)

 • Ferit Cemal Mersinli, Mersin, ?, ?, Tümgeneral
 • Salih, Bursa, ?, 1311 P-b-10, Albay
 • Mehmet Fehmi, Baghdad, ?, ?, Tümgeneral
 • Halil İbrahim Sedes, Sultanahmet, ?, ?, Tümgeneral
 • Süreyya İlmen, Istanbul, 1874, ?, Tuğgeneral
 • Ali, Bakırköy, ?, 1311 P-b-11, Yarbay
 • Zekeriya, Daghestan, ?, ?, Yarbay
 • Hafız Rifat, Vidin, ?, ?, Yarbay
 • Mehmet, Çarşamba, ?, ?, Binbaşı (KIA)
 • Ali Riza, Pazarcık, ?, 1311 P-b-9, Tuğgeneral
 • Ahmet Avni, Batum, ?, ?, Albay
 • Ragıp, Batum, ?, ?, Yarbay
 • Mehmet Nuri, Çarşamba, ?, ?, Yarbay
 • Ali, Bosna, ?, ?, 1311 P-b-6, Albay
 • Ali Remzi, Erzurum, ?, 1311 P-c-1, Yarbay
 • Hafız Ali, Harput, ?, ?, Binbaşı
 • Ali Galip, Kayseri, 1871, ?, Albay (governor)

51st class (graduated on December 25, 1898)

 • Behçet, Sultanselim, ?, 1311 P-c-2, Albay
 • Hilmi, Manisa, ?, ?, Yarbay
 • Celâlettin, Aksaray, ?, 1311 P-c-5, Albay
 • Vehbi, Servi, ?, 1311 P-c-5, Tuğgeneral
 • Bedri, Nişantaşı, ?, 1311 P-c-13, Yarbay
 • Halil, Davutpaşa, ?, ?, Yarbay
 • Yusuf Rasin, Batum, ?, ?, Yarbay
 • Hasan Vasfi, Bosnia, ?, 1311 P-c-11, Albay
 • Abdülkerim, Selânik, ?, 1311 P-c-9, Albay
 • M. Adil, Köstendil, ?, ?, 1311 P-c-15, Yarbay (KIA)
 • Ali Rıza, Köstendil, ?, ?, Kolağası
 • Kâzım Kıvılcım, Kemah, ?, 1311 P-c-14, Tümgeneral (governor)
 • Mustafa Fevzi Çakmak, Rumelikavağı, ?, 1311 P-c-7, Mareşal
 • Ali Sait Akbaytogan, Balıkesir, ?, 1311 P-c-1, Orgeneral
 • Saffet, Bursa, ?, ?, Binbaşı
 • Hayrettin, Nişantaşı, ?, ?, Yarbay
 • Yusuf Ziya, Şehzadebaşı, ?, 1312 Top-1, Yarbay
 • Zihni, Çiftesaray, ?, ?, Yarbay

52nd class (graduated on January 17, 1900)

 • Nihat Anılmış, Filibe, ?, 1312 P-4, Korgeneral
 • Ali Ruşen, Görüce, ?, 1312 P-7, Albay
 • Sadık Sabri, Manastır, ?, 1312 P-1, Albay
 • Yusuf Izzet, Yozgat, 1312 P-6, Tümgeneral
 • Yakup Şevki Subaşı, Elazığ, ?, 1312 P-5, Orgeneral
 • Ahmet İhsan, Cyprus, ?, 1312 P-8, Albay
 • Süleyman Fethi, Üsküdar, ?, 1312 P-10, Albay (KIA)
 • İbrahim Habi, Serez, ?, ?, Binbaşı
 • Hasan Cemil Çambel, Üsküdar, 1312 P-2, Albay
 • Refet, Istanbul, ?, 1312 P-13, Albay
 • Ahmet Zeki, Istanbul, ?, ?, Albay
 • Muhittin, Damascus, ?, 1312 P-14, Albay
 • Mustafa Nimet, Aleppo, ?, 1312 P-18, Albay
 • Esat, Beirut, ?, ?, Binbaşı
 • Vehip [Bülkat], Yanya, ?, 1313 Top-1, Korgeneral
 • Ahmet Faik, 1313 Top-c-2, Tümgeneral (KIA)

53rd class (graduated on February 2, 1901)

 • Ahmet Agâh Perin, ?, ?, ?, Yarbay
 • Cemil, Halıcılar, ?, ?, Kolağası
 • M. Nuri, Şumnu, ?, ?, Albay
 • Refet, Taşkasap, ?, 1313 P-9, Tuğgeneral
 • Ali Remzi, Selânik, ?, 1313 P-11, Tuğgeneral
 • Rüştü, Sultanselim, ?, ?, Binbaşı
 • Şükrü Bey, Şehzadebaşı, ?, 1313 P-14, Albay
 • Musa Kâzım Tunç, Afyonkarahisar, ?, 1313 P-18, Albay
 • Hüseyin Kadri, Bandırma, ?, ?, Binbaşı
 • Mustafa, Köstendil, ?, ?, Tuğgeneral
 • Hasan Basri Tosun, Dimetoka, ?, 1313 Sv-1, Albay
 • Mustafa Asım, Bosnia, ?, 1313 P-8, Yarbay
 • İsmail Hakkı, Priştine, ?, ?, Binbaşı (governor)
 • M. Nuri, Eruzrum, ?, ?, Yüzbaşı
 • Hafız Zühtü Yar, Fındıklı, ?, 1313 Sv-5, Yarbay
 • M. Sadeddin, Serez, ?, ?, Binbaşı (KIA)
 • Cemal, Erzurum, ?, ?, Binbaşı
 • Ali Rıza, Elazığ, ?, 1313 P-2, Yarbay
 • İskender Hakkı, Kuşadası, ?, ?, Binbaşı
 • Salih Zeki, Kızanlık, ?, ?, Yarbay (KIA)

54th class (graduated on January 9, 1902)

 • Behiç Erkin, Istanbul, 1876, ?, Albay (ambassador)
 • Mustafa İffet, Istanbul, ?, ?, ?
 • Bahaddin, Bursa, ?, 1314 P-4, Albay
 • Refik Uran, Kadıköy, ?, 1314 P-5, Yarbay
 • Mehmet Selâhattin, Bâbıali, ?, 1314 P-7, Albay
 • Hüseyin Selâhattin Köseoğlu, Bâbıali, ?, 1314 P-9, Albay
 • Mehmet Sait Kozoğlu, Divrik, ?, 1314–18, Yarbay
 • Osman Şevki Eskin, Defterdar, ?, 1314 P-27, Tümgeneral
 • Hamdi, Trabzon, ?, ?, Albay
 • Ahmet Nizamettin, Istanbul, ?, ?, Binbaşı
 • Adem Vasfi, Manastır, ?, 1314 P-22, Albay
 • Şükrü Naili Gökberk, Selânik, 1876, 1314 P-13, Korgeneral
 • Şefik, Odabaşı, ?, 1314 P-20, Tuğgeneral
 • İrfan Durukan, Kasımpaşa, ?, 1314 P-10, Albay
 • Ömer Lütfi, Fatih, ?, 1314 P-3, Albay
 • Ali Rıza, Kayseri, ?, ?, Yüzbaşı
 • Aziz Samih, Tophane, ?, ?, Albay
 • Abdurrahman, Mudanya, ?, 1314 P-21, Albay
 • Ali Hikmet Ayerdem, Yenişehir, 1877, 1314 P-16, Korgeneral
 • Kemalettin, Kassamçeşme, ?, 1314, P-12, Yarbay
 • Halit, Kandilli, ?, ?, Yüzbaşı
 • Ömer Lütfi, Yenibahçe, 1314 P-2, Albay
 • M. Ali, Aksaray, ?, ?, Yarbay
 • Mustafa Asım, İzmit, 1314 Sv-1, Yarbay
 • M. Ferit, Erzurum, ?, ?, Yarbay (KIA)
 • Selim, Damascus, ?, ?, Yarbay
 • Mustafa Hamdi, Üsküp, ?, 1315 Ağ.Top-1, Yarbay
 • Ali Fıtrî, Sivas, ?, 1315 Top-2, Albay
 • Şerif, Köprülü, ?, 1315 Top-1, Yarbay
 • Mehmet Tevfik, Kerkük, ?, 1313 P-2, Albay
 • Süreyya, Sarıgez, ?, ?, Yarbay

55th - 67th classes[]

55th class (graduated on December 5, 1902)

Staff (kurmay) officers

 • Hafız Hakkı, Manastır, ?, 1315 P-2, Tuğgeneral
 • Enver, Istanbul, 1881. 1315 P-4, Korgeneral
 • Fuat, Harkaişerif, ?, ?, Binbaşı
 • Mahmud Kâmil, Aleppo, 1315 P-8, Tümgeneral
 • Mehmet Selâhattin Âdil, Koca Mustafa Paşa, 1316 Top-b-2, Tümgeneral
 • İsmail Hakkı Erdener, Fındıklı, 1316 Top-1, Tümgeneral
 • Fahrettin Altay, ?, Izmir, 1315 P-1, Orgeneral
 • Sabit, Antep, ?, ?, Binbaşı
 • Ahmet Kemal, Gelibolu, ?, ?, Binbaşı
 • M. Nuri, Selânik, ?, ?, Binbaşı
 • Emrullah, Trabzon, ?, 1315 P-9, Yarbay
 • Kâzım İnanç, ?, ?, 1315 P-29, Tümgeneral (governor)

Distinguished (mümtaz) officers

 • Irfan, Manastır, ?, 1315 Sv-1, Binbaşı
 • Ahmed Hamdi, Çemişgezek, ?, ?, Yüzbaşı
 • Hüsnü, Mustafa Paşa, ?, ?, Yüzbaşı
 • Bekir Sami Günsav, Bandırma, ?, 1315 P-17, Albay
 • Mehmet Adil, Trabzon, ?, 1315 P-13, Albay
 • Ahmet Muhtar, Manisa, ?, 1315 P-20, Yarbay
 • Kasım, Edirne, ?, ?, ?
 • Vahit, Damascus, ?, ?, Yarbay
 • İbrahim Ethem, Damascus, ?, 1315 P-37, Binbaşı
 • Hafız İsmail, Safranbolu, ?, ?, Binbaşı
 • Asım, Kavak, ?, ?, Binbaşı
 • Hilmi, Sarıyer, ?, ?, ?
 • Rüştü, Şehzadebaşı, ?, ?, Binbaşı
 • Ziya, Edirne, ?, ?, Tuğgeneral
 • Cemal, Damascuc, ?, 1315 P-24, Binbaşı
 • Şevket, Malatya, ?, ?, Binbaşı
 • Veli, Pazarcık, ?, ?, Yarbay
 • Emin, Trabzon, 1315 P-21, Yarbay
 • Süleyman İlhami, Filibe, ?, 1315 P-14, Albay (KIA)
 • Ahmet Nuri Öztekin, Balıkesir, 1876, 1315 P-26, Albay
 • Ethem Servet Boral, Caucasus, 1876, 1315 P-16, Albay
 • Fethi, Sarıgez, ?, 1315 P-18, Yarbay
 • Ahmet Tevfik, Antalya, ?, 1315 P-32, Binbaşı
 • Tevfik, Süleymaniye, ?, ?, Binbaşı

56th class (graduated on January 4, 1904)

Staff (kurmay) officers

 • Ali Fethi Okyar, Pirlepe, 1880, 1316 P-1, Binbaşı (ambassador)
 • Ali Fuat Erden, Taşkasap, 1884, 1316 Top-1, Korgeneral
 • Ali Mümtaz, Haseki, ?, 1316 P-3, Yarbay
 • Hafiz Cemil, Prizren, ?, 1316 P-4, Yarbay
 • Emin Lütfi, Damascus, ?, 1316 P-5, Binbaşı
 • Ahmet Muhtar, Çengelköy, 1877, ?, Binbaşı (KIA)
 • Şevket, Galata, 1881, 1316 Sv-3, Albay
 • Hayri, Konya, ?, ?, Yarbay
 • Cafer Tayyar Eğilmez, Priştine, 1877, 1316 Sv-4, Tümgeneral
 • İsmail Hakkı, Baghdad, ?, 1316 P-9, Yarbay

Distinguished (mümtaz) officers

 • Kara Vasıf, Istanbul, ?, 1316 P-13, Albay
 • Necimettin, Kadıköy, ?, ?, Kolağası
 • Emin, Söke, ?, ?, Kolağası (KIA)
 • Habib, Bolu, ?, ?, Kolağası
 • Ahmet Sabih, Baghdad, ?, ?, Yarbay (ambassador)
 • Mustafa Asım, Köstendil, 1316 P-51, Binbaşı
 • Mustafa Muğlalı, Muğla, ?, 1316 P-21, Orgeneral
 • Haydar, Istanbul, ?, 1316 Sv-5, Albay
 • M. Zekeriye, Damascus, ?, 1316 P-24, Yarbay
 • Hayri, Koca Mustafa Paşa, ?, 1316 P-12, Binbaşı
 • Abdülaziz, Kahire, ?, ?, Binbaşı
 • Mustafa, Selânik, ?, 1316 P-20, Binbaşı
 • Abdülhamit, Baghdad, ?, ?, Binbaşı
 • Mehmet Fuat, Diyarbakır, ?, ?, Kolağası
 • Mehmet, Edirne, ?, 1316 Sv-6, Yarbay
 • Hasan Talât, Çukurçeşme, ?, ?, Binbaşı
 • Mürsel Bakû, Erzurum, 1316 Sv-18, Binbaşı
 • Ömer Lütfi Argeşo, Şehzadebaşı, 1879, 1316 P-25, Yarbay
 • Şemsettin, Damascus, ?, 1316 P-18, Binbaşı
 • Behram, Çarşamba, ?, 1316 P-23, Yarbay
 • Akif, Hacıkadın, ?, ?, Yarbay
 • İzzet, Mollahüsrev, ?, 1316 P-26, Tuğgeneral

57th class (graduated on January 11, 1905)

Staff (kurmay) officers

 • Ali İhsan Sâbis, Cihangir, ?, 1317 Top-1, Tümgeneral
 • Asım Gündüz, Kütahya, ?, 1316 P-2, Orgenearl
 • Ahmet Sedat Doğruer, Üsküdar, 1882, 1317 P-30, Korgeneral
 • Ahmet Tevfik, Selânik, ?, ?, Yüzbaşı
 • Mustafa Kemal Atatürk, Selânik, 1881, 1317 P-8, Müşir
 • Mehmet Hayri Tarhan, Davutpaşa, ?, 1317 P-4, Tümgeneral
 • Mustafa İzzet, Çanakkale, ?, ?, Albay
 • Ali Seydi, Rumeli Kavağı, ?, 1317 Top-2, Albay
 • Ali Fuat Cebesoy, Salacak, 1883, 1317 P-28, Korgeneral (ambassador)
 • Süleyman Şevket, Izmir, 1317 İs-1, Yarbay (ambassador)
 • Kemal Ohri, Ohri, 1317 P-18, Yarbay
 • M. Şevki, Kıztaşı, ?, ?, Binbaşı
 • Ahmet Müfit Özdeş, ?, ?, 1317 P-9, Yarbay

Distinguished (mümtaz) officers

 • Cemil Uybadın, Süleymaniye, ?, 1317 P-6, Yarbay
 • Mehmet Emin, Süleymaniye, ?, 1317 P-23, Binbaşı
 • Cavit Erdel, Edirne, ?, 1317 P-14, Tuğgeneral
 • Hamit Fahri, Çerkeş, ?, 1317 Sv-4, Yarbay (KIA)
 • Halil Kut, Yenimahalle, ?, ?, Tümgeneral
 • Mehmet Arif, Adana, ?, 1317 P-17, Albay
 • Abdi Pandır, Kasımpaşa, ?, 1317 P-16, Tümgeneral
 • Osman Nuri, Manisa, ?, 1317 P-3, Yarbay
 • Mustafa Galip Deniz, İnebolu, 1317 P-25, Korgeneral
 • Ali Şevket, Üsküp, ?, ?, Kolağası
 • İsmail Hakkı, Köprülü, 1317 Top-44, Binbaşı
 • Hasan Zeki, Varna, ?, 1317 P-12, Binbaşı
 • Süleyman İzzet, Damascus, ?, 1317 Sv-1, Yarbay
 • Ahmet Faik Erner, Bursa, ?, ?, Albay (governor)
 • Selim, Çerkeş, ?, ?, Yüzbaşı (KIA)
 • Mehmet Ali Nasman, Lâleli, ?, 1317 P-29, Binbaşı
 • Ali, Trabzon, ?, ?, Yüzbaşı
 • Ahmet Zeki, Süleymaniye, ?, 1317 P-27, Yüzbaşı
 • Halil Rifat, Trabzon, ?, 1317 P-1, Yarbay
 • Hüseyin Hüsnü, Kastamonu, ?, 1317 P-26, Binbaşı
 • Ahmet Suat Ener, Saraçhanebaşı, 1317 P-19, Yarbay
 • Mehmet Arif, Istanbul, 1317 Sv-5, Binbaşı
 • Bekir Lütfi, Istanbul, ?, ?, Yarbay (governor)
 • Fuat, Aksaray, ?, ?, Yarbay

58th class (graduated on November 5, 1905)

Staff (kurmay) officers

 • Reşit, Cerrahpaşa, ?, 1318 P-4, Albay
 • Ali Fehmi, Trablusgarp, ?, 1318 P-1, Binbaşı
 • Hüseyin Hüsnü Alpdoğan, Taşköprü, ?, 1310 P-12, Korgeneral (governor)
 • Halil Rüştü, Damascus, ?, 1318 P-3, Binbaşı
 • Ahmet, Damascus, ?, 1318 P-6, Binbaşı
 • Ahmet Sırrı, Aleppo, ?, ?, Kolağası
 • Hilmi, Kastamonu, ?, ?, Kolağası
 • Kâzım Karabekir, Zeyrek, 1882, 1318 P-1, Korgeneral
 • Sadullah Güney, Galata, ?, 1318 Kale Top-1, Albay
 • Kadri Demirkaya, Çukurçeşme, ?, 1318 İs-1, Tümgeneral
 • Emin Koral, Halıcıoğlu, ?, 1318 Ağ.Top-1, Korgeneral
 • Nasuhi, Damascus, 1318 P-7, Albay
 • Yahya Hayati, Damascus, 1318 P-2, Albay
 • M. Tahir, Elazığ, 1318 P-8, Binbaşı (KIA)
 • Yasin Hilmi, Baghdad, 1318 P-18, Tuğgeneral

Distinguished (mümtaz) officers

 • Salim Cevat Ayalp, Lâleli, ?, 1318 P-13, Tümgeneral
 • Osman Behçet, Balıkesir, ?, 1318 Top-3, Albay
 • Ali, Damascus, ?, 1318 P-23, Binbaşı
 • Nuri, Toptaşı, ?, 1318 P-27, Yarbay
 • Adem Safi, Hamidiye, ?, ?, Yüzbaşı
 • Seyfi Düzgören, Firuzağa, ?, 1318 P-14, Tümgeneral
 • Mustafa Kâmil, Kerkük, ?, 1318 P-30, Binbaşı
 • Süleyman, Isparta, 1318 P-22, Albay
 • Mehmet Nuri Conker, Selânik, 1318 P-15, Albay
 • Kadri Alkoç, Etyemez, ?, ?, Albay
 • Süleyman Askeri, Prizren, ?, ?, Yarbay (KIA)
 • Kâzım Özalp, Köprülü, 1880, 1318 P-29, Orgeneral
 • Halil, Prizren, 1318 Sv-2, Yarbay
 • Mustafa Asım, Bosnia, ?, ?, Binbaşı (KIA)
 • Emin, Fatih, ?, ?, Yarbay (KIA)
 • Ethem Necdet Karabudak, Aydın, ?, ?, Albay
 • Hidayet, Zeyrek, ?, 1312 P-10, Yarbay
 • Ahmet Pertev, Seniçe, ?, 1318 Sv-5, Binbaşı
 • İbrahim Ethem, Damascus, ?, 1318 P-38, Binbaşı
 • Ahmet Hulûsi, Küçük Ayasofya, ?, ?, Yüzbaşı (KIA)
 • Mehmet Ali, Serez, ?, ?, Yüzbaşı
 • Ahmet Muhtar, Haseki, ?, ?, Albay
 • Remzi, Hisar, 1318 P-35, Binbaşı (KIA)
 • Mehmet Halit, zincirlikuyu, ?, ?, Albay
 • Ali Suat Ucur, Nişantaşı, ?, 1318 P-36, Binbaşı
 • Mehmet Hulûsi Conk, Izmir, ?, 1318 P-24, Albay
 • Hasan Tahsin, Damascus, ?, ?, Yüzbaşı
 • Enis, Erzincan, ?, ?, Albay
 • Fikri, Tarsus, ?, 1318 P-26, Binbaşı

59th class (graduated on September 20, 1907)

Staff (kurmay) officers

 • Alâettin Koval, Kasımpaşa, ?, 1319 P-7, Tümgeneral
 • Hasan Ruşen, Crete, ?, ?, Kolağası
 • Hürrem, Kars, ?, ?, Yarbay
 • Ali Hayri Ezer, Beylerbeyi, 1319 P-3, Yarbay
 • Rifat Sözüer, Sofular, ?, 1319 P-10, Yarbay
 • Hamdi, Karahisar, ?, 1319 P-4, Kolağası
 • M. Müştak, Van, ?, ?, Binbaşı (KIA)
 • Şakir Nimet, Aleppo, 1319 Sv-2, Yarbay
 • Şefik Avni Özüdoğru, Samsun, 1886, 1319 İs-1, Yarbay
 • Mustafa İsmet İnönü, Izmir, 1884, 1319 Top-1, Orgeneral ?
 • İzzettin Çalışlar, Yanya, ?, Top-2, Orgeneral
 • Mehmet Refik, Crete, ?, 1319 Ağ.Top-1, Yarbay
 • Vecihi, Kütahya, ?, 1319 P-7, Binbaşı
 • Abdurrahman Sami, Yanya, ?, 1319 P-32, Kolağası
 • Ali Nuri Okday, Istanbul, 1883, 1318 Sv-1, Binbaşı
 • İsmail Hakkı Okday, Istanbul, 1881, 1318 Sv-15, Yarbay

Distinguished (mümtaz) officers

 • Murat Nihat, Selânik, ?, ?, Yüzbaşı
 • Şakir Güleş, Kırklareli, 1319 P-20, Tümgeneral
 • Mustafa Nesimi, Crete, ?, 1319 P-14, Yarbay
 • Abdülkadir, Antep, ?, 1319 P-33, Yüzbaşı
 • Halit, Homus, ?, 1319 P-15, Binbaşı
 • Hüseyin Hüsnü, Gümülcine, ?, 1319 P-22, Tuğgeneral
 • Celâl, Arbil, ?, 1319 P-30, Yüzbaşı (KIA)
 • Nuri, Urfa, ?, 1319 P-12, Yarbay
 • Ali Naki Akman, Rodovişte, ?, ?, Binbaşı
 • Süleyman Sırrı, Üsküp, 1319 P-53 ?, Binbaşı
 • Ahmet Fuat, Baghdad, ?, 1319 P-53 ?, Binbaşı
 • Tevfik, Crete, ?, 1319 P-9, Binbaşı
 • Ali Kemal, Debre, ?, 1319 P-9, Binbaşı
 • Abdurrahman Nafiz Gürman, Akhisar, 1882, 1319 P-5, Orgeneral
 • İsmail Hakkı, Karahisar, ?, 1319 P-6, Albay
 • Mehmet Sait, Damascus, ?, 1319 P-35, Yüzbaşı (KIA)
 • M. Aşir Atlı, Kilis, ?, 1319 P-23, Tümgeneral
 • Muhittin Nuri, Damascus, ?, 1319 P-17, Binbaşı
 • Mahmut Refik, Damascus, ?, 1319 P-16, Binbaşı
 • Hayri, Yenişehir, ?, 1319 P-45, Albay
 • Mehmet Cemil, Damascus, ?, 1319 P-18, Binbaşı
 • Celâl, Çeşme, ?, 1319 P-20, Binbaşı
 • Mehmet Lütfi, Lazkiye, ?, 1319 P-28, Yarbay
 • Mehmet Emin, Aksaray, ?, 1319 P-36, Yarbay
 • Lütfi, Yenibahçe, ?, 1319 P-11, Kolağası (KIA)
 • Ahmet Ata, Kasımpaşa, ?, 1319 P-34, Binbaşı
 • Mahmut Sami, Damascus, ?, 1319 P-21, Binbaşı
 • Mehmet Hüsnü, Trablusşam, ?, 1319 P-29, Binbaşı
 • Remzi, Izmir, ?, 1319 P-27, Yarbay

60th class (graduated on September 20, 1907)

Staff (kurmay) officers

 • Yusuf, Damascus, ?, ?, ?
 • M. Kâzım Orbay, Izmir, 1886, 1320 Top-1, Orgeneral
 • Ahmet Naci Tınaz, Serfice, ?, 1320 P-3, Korgeneral
 • Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet, Kadırga, ?, 1320 P-5, Tümgeneral
 • Kemal, Bursa, ?, 1320 P-9, Kolağası
 • Keramettin Kocaman, Davutpaşa, ?, 1320 Top-2, Korgeneral
 • Esat Faik, Debre, 1320 P-15, Yarbay (KIA)
 • Osman Zati Koral, Izmir, ?, 1320 Ağ.Top-1, Tümgeneral
 • Tahir, Yanya, ?, 1320 P-31, Albay
 • Ali Rıza, Kudüs, ?, ?, Binbaşı
 • Nevres, Crete, ?, ?, Kolağası

Distinguished (mümtaz) officers

 • İbrahim Lütfü Karapınar, Sivas, ?, ?, Tümgeneral
 • Ahmet Sabri, Damascus, ?, 1320 P-18, Binbaşı
 • Ahmet Fikri, Filibe, ?, 1320 P-4, Yüzbaşı
 • Burhanettin Denker, Kırrklareli, ?, 1320 P-28, Tümgeneral
 • Bekir Sıtkı, Crimea, ?, 1320 P-13, Albay
 • Hasan Tahsin, Serez, ?, 1320 P-30, Yarbay
 • Rıza, Firuzağa, ?, 1320 P-6, Yarbay
 • Hüseyin Hüsnü Kılkış, Kılkış, 1320 P-40, Korgeneral
 • Hayrullah Fişek, Kalkandelen, 1320 P-7, Tümgeneral
 • Sami, Istanbul, ?, ?, ?
 • Yusuf İzzet, Çanakkale, ?, 1320 P-26, Binbaşı
 • Alâeddin, Damascus, ?, 1320 P-16, Binbaşı
 • Ali Rıza Artunkal, ?, Filibe, 1320 P-34, Korgeneral
 • Fuat, Mudanya, ?, ?, Yüzbaşı
 • Kemal, Hafızpaşa, ?, 1320 P-25, Albay
 • M. Hayrullah, İşkodra, ?, ?, ?
 • Mehmet Zihni, Trabzon, ?, ?, ?
 • R. Rüştü, Hayzar, ?, 1320 P-24, Yüzbaşı (KIA)
 • Mahmut Ruhi, Erzurum, ?, 1320 P-19, Binbaşı
 • Naim Cevat, Kırkkilise, 1320 P-31, Binbaşı
 • Ahmet Tahir, Istanbul, ?, ?, Binbaşı
 • Yasin, Damascus, 1320 P-14, Kolağası

61st class (graduated on August 24, 1908)

Staff (kurmay) officers

 • Muhittin, Kasımpaşa, ?, 1321 P-7, Binbaşı
 • Ahmet Suphi, Damascus, ?, 1320 P-1, Binbaşı
 • Kemalettin Sami, Sinop, 1321 P-2, Korgeneral (ambassador)
 • Hüsrev Gerede, Herzegovina, 1321 P-5, Yarbay (ambassador)
 • Abdülhamit, Baghdad, ?, ?, Binbaşı
 • Ali Rıza, Cerrahpaşa, ?, 1321 P-1, Binbaşı
 • Hasan Basri Saran, Şumnu, 1885, 1321 P-8, Korgeneral
 • Hayri, Damascus, ?, 1320 P-8, Yüzbaşı (KIA)
 • Ahmet Nuri, Sultanahmet, ?, 1321 İs-8, Yarbay
 • Ali Galip Türker, Usturmaca, ?, 1321 P-13, Korgeneral
 • Hüseyin Remzi, Eskişehir, ?, ?, Yüzbaşı (KIA)
 • Mehmet, Damascus, ?, 1321 P-11, Yüzbaşı

Distinguished (mümtaz) officers

 • İbrahim Beken, Gemlik, 1883, 1321 P-10, Tümgeneral
 • Ahmet Zeki Soydemir, Selânik, 1321 P-15, Tümgeneral
 • Ahmet Fatin, Sinop, ?, 1321 P-3, Albay
 • Ahmet Naci, İştip, ?, 1321 P-8, Yüzbaşı
 • Bekir Fikri, Elazığ, ?, ?, Yüzbaşı
 • Tahsin, Yusufpaşa, ?, 1321 P-22, Binbaşı (KIA)
 • Sabit Noyan, Çarşamba, 1321 P-30, Orgeneral
 • Cemal, Izmir, ?, 1321 P-29, Binbaşı
 • Cemal, Manisa, ?, ?, Yarbay
 • Hasan, Feriköy, 1321 P-14, Binbaşı
 • Cemil, Kartal, ?, ?, Yüzbaşı
 • Hasan, Kerkük, ?, 1321 P-28, Albay
 • Hüseyin Yahya, Damascus, 1321 P-24, ?
 • Hüseyin Hüsnü, Elbasan, 1321 P-25, Yüzbaşı (KIA)
 • Hüseyin Hüsnü, Köprülü, 1321 P-38, Albay
 • Hüseyin Avni Uler, Istanbul, ?, ?, Tümgeneral
 • Hakkı Muhlis Hasa, Edirne, ?, 1321 P-21, Binbaşı
 • Sami, Aleppo, ?, ?, Binbaşı
 • Şemsettin, Uluborlu, 1323 P-34, Binbaşı
 • Arif, Damascus, ?, ?, Binbaşı
 • Osman Nuri, Çerkeş, ?, ?, YÜzbaşı
 • Ferit, Damascus, ?, 1321 Sv-1, Binbaşı
 • Mehmet Hamdi, Trablusgarp, 1321–31, Binbaşı
 • Mehmet Ali, Amtalua, ?, ?, ?
 • Mehmet Ali, Damascus, 1321 P-27, Yüzbaşı
 • Mehmet Fahri, Elazığ, 1321 P-9, Albay
 • Mehmet Sabri Ertuğ, Elazığ, 1321 P-12, Tuğgeneral

62nd class (graduated on August 26, 1909)

Staff (kurmay) officers

 • Mümtaz Aktay, Sultanahmet, ?, 1322 P-1, Korgeneral
 • Taha, Baghdad, 1888, 1322 P-20, Yarbay
 • Osman Neceti, Cihangir, ?, ?, Binbaşı
 • Sami, Gebze, ?, 1322 P-8, Yüzbaşı (KIA)
 • Hasan Rıfat Mataracı, Bosnia, ?, 1322 P-5, Korgeneral
 • Rüştü Akın, Filibe, ?, 1322 P-15, Korgeneral
 • Şefik, Van, ?, 1322 P-4, Binbaşı
 • Abdülmecit Sakmar, Bursa, 1322 P-13, Albay
 • Halit Hüseyin Daday, Kastamonu, 1884, 1322 Top-2, Albay

Distinguished (mümtaz) officers

 • Yusuf Ziya Kayan, Pleveze, 1883, 1322 P-21, Albay
 • Mehmet Ağustos, Ağustos, ?, 1322 P-3, Albay
 • Ahmet Derviş, Yenice-i Vardar, ?, 1322 P-26, Korgeneral
 • Ahmet Fevzi Akarçay, Tikveş, ?, 1322 P-17, Tümgeneral
 • Yusuf Kâmil, Diyarbakır, ?, 1322-12, Albay
 • Yusuf Kenan, Manastır, ?, ?, Yüzbaşı (KIA)
 • Hasan Adil, Istanbul, ?, 1322 P-23, Binbaşı
 • Nazif, Baghdad, ?, 1322 P-22, Yüzbaşı
 • Halil Zeki, Kerkük, ?, ?, Yüzbaşı
 • Ali Remzi Yiğitgüden, Crete, ?, 1322 Top-1, Tümgeneral
 • Mahmut Nedim, Malatya, ?, 1318 P-91, Yarbay
 • Veysel Ünüvar, Erzincan, ?, ?, Tümgeneral
 • Süleyman Rasim, Aydın, ?, 1322 P-10, Yarbay
 • Halil Cevdet Sepicioğlu, Etyemez, 1322 P-6, Albay
 • Ahmet Refik, Damascus, 1322 Sv-1, Yüzbaşı (KIA)
 • Ömer Basim, Aleppo, 1322 P-16, Yüzbaşı

63rd class (graduated on August 13, 1910)

Staff (kurmay) officers

 • Salih Omurtak, Sofular, 1889, 1323 P-1, Orgeneral
 • M. Saffet Arıkan, Erzincan, 1887, 1323 P-2, Albay
 • Mehmet Şerif, Damascus, 1887, 1323 Sv-2, Binbaşı
 • Yusuf, Beşiktaş, ?, 1323 Top-1, ?
 • Mehmet Şevki, İspir, 1885, 1323 P-5, Yüzbaşı
 • İsmail Hakkı Berkok, Gengelköy, 1885, 1323 P-6, Tuğgeneral
 • Mehmet Nazım, Tophane, 1887, 1323 P-3, Yarbay (KIA)
 • Hüseyin Hayrettin, Istanbul, 1889, 1323 P-11, Yüzbaşı
 • Mahmut Hamdi, Selânik, ?, 1322 P-14, Yüzbaşı (KIA)
 • Mehmet Nahit, Kantarcılar, 1888, 1323 P-30, Yüzbaşı (KIA)
 • Bahaettin, Manastır, 1883, 1323 P-18, Yüzbaşı

Distinguished (mümtaz) officers

 • Mehmet Sabri Beşe, 1885, 1323 P-17, Tümgeneral
 • Hamza, Rize, 1886, 1323 P-383, Yüzbaşı (KIA)
 • Yusuf Ziya Ekinci, Erzurum, 1886, Top-3, Tümgeneral
 • Ali Hamit Doğruer, Üsküdar, 1887, 1323 Sv-1, Tuğgeneral
 • Ahmet Tevfik, Dir, 1886, 1323 P-4, Yüzbaşı (KIA)
 • Rüştü Akpirim, Babahaydar, 1886, 1323 P-27, Albay
 • İzzet, Yanya, 1884, 1323 P-8, Yüzbaşı (KIA)
 • Şevket, Tırnova, 1885, 1323 P-15, ?
 • Mustafa, Damascus, 1885, 1323 Sv-33, Yüzbaşı (KIA)
 • Tahir, Yeşiltulumba, 1886, 1323 P-27, Binbaşı (KIA)
 • Mehmet Selim, Damascus, 1890, 1323 Top-25, Binbaşı
 • İbrahim, Crete, 1884, 1323 P-19, Albay
 • Hüseyin, Beşiktaş, 1885, 1323 P-16, Yüzbaşı (KIA)
 • Mehmet Selâhattin, Aleppo, 1890, 1323 P-23, Albay
 • Hüseyin, Küçükpazar, 1885, 1323 P-12, Yüzbaşı
 • Nurettin, Aksaray, 1887, 1323 P-22, Yüzbaşı (KIA)
 • Tahir, Keşan, 1884, 1323 P-28, Yüzbaşı
 • Ali Rıza, Trabzon, 1884, 1323 Sv-6, Yarbay
 • Tacettin, Hanya, 1885, 1323 P-28, Yüzbaşı (KIA)
 • Adil Türer, Izmir, 1886, 1322 Kale Top-2
 • Cemil, Trablus, ?, 1323 P-33, Yüzbaşı (KIA)
 • Selim Şerif, Damascus, 1884, ?, ?

64th class (graduated on July 28, 1912)

Staff (kurmay) officers

 • Refet Bele, Selânik, 1881, 1314 P-19, Mirliva
 • Mustafa Edip, Adapazarı, 1881, 1314 P-29, Miralay
 • Mehmet Kenan Dalbaşar, Yani Kaldırım, 1885, 1318 Sv-7, Korgeneral
 • Mesut, Çankırı, 1882, 1320 P-1, Yüzbaşı (KIA)
 • Mehmet Nihat, Bursa, 1885, 1321 P-6, Yarbay
 • Ahmet Vefik, Van, 1882, 1318 Sv-13, Yüzbaşı (KIA)
 • Sait, Selânik, 1880, 1320 P-32, Binbaşı
 • İsmail Hakkı Tümerdem, Eyüp, 1881, 1320 P-64, Albay
 • Kemal, Çemberlitaş, 1888, 1323 İs-5, Yüzbaşı (KIA)
 • M. Kâzım Dirik, Manastır, 1879, 1315 P-5, Mirliva (governor)
 • Tevfik, Aleppo, 1883, 1319 P-52, Binbaşı
 • Ahmet Nihat, Istanbul, 1882, 1317 P-37, Albay

Distinguished (mümtaz) officers

 • Mehmet İhsan Hün, Yenice-i Vardar, 1321 P-50, Albay
 • Cemal, Aksaray, 1880, 1317 P-90, Binbaşı (KIA)
 • Sait, Istanbul, 1880, 1314 P-64, Binbaşı (governor)
 • Kenan, İzmit, 1879, 1317 P-177, Albay
 • Hasan Tahsin, Ankara, 1879, 1318 P-61, Binbaşı (KIA)
 • Yusuf Kemal, Erzurum, 1883, 1318 P-144, Binbaşı
 • Hikmet, Şehremini, 1881, 1318 Sv-8, Binbaşı
 • Saffet, Davutpaşa, 1880, 1318 Sv-6, Yarbay

65th class (graduated on July 28, 1914)

Staff (kurmay) officers

 • M. Tevfik Bıyıkoğlu, Çanakkale, 1889, 1324 Top-2, Albay
 • M. Celâlettin Germeyanoğlu, Nişantaş, 1889, 1324 P-319, Binbaşı
 • Hüseyin Rahmi Apak, Babaeski, 1887, 1323 P-28, Albay
 • Muzaffer Ergüder, Bursa, 1886, 1319 P-37, Orgeneral
 • Cevdet, Edirne, 1885, 1324 P-5, Yüzbaşı (KIA)
 • Ahmet Temiz, Şumnu, 1887, 1324 Top-1, Yüzbaşı
 • Bekir Sıtkı, Baghdad, 1890, ?, ?
 • Osman Yümnü, Istanbul, 1888, 1320 Sv-2, Binbaşı
 • Yusuf Ziya Yazgan, Cisri Mustafa Paşa, 1888, 1324 P-16, Tümgeneral
 • Mahmut Nedim, Caucasus, 1880, 1316 Sv-484, Yarbay (KIA)
 • Ali Enver, Florina, 1887, 1324 P-78, Binbaşı (KIA)
 • Yakup, Erzincan, 1885, ?, Yüzbaşı (KIA)
 • Reşat, Istanbul, 1883, 1317 P-73, Albay
 • Şemsettin Erkuş, Rumkale, 1889, 1324 P-7, Albay
 • Mehmet Neşet, Manastır, 1888, 1324 Sv-32, Albay
 • Mehmet Tarık, Sudan, 1887, 1324 Sv-1, Yüzbaşı
 • Mehmet Faik Sütünne, Sultanselim, 1884, 1320 P-60, Tümgeneral
 • Ahmet Nüzhet, Kilis, 1888, 1324 P-8, Binbaşı

Distinguished (mümtaz) officers

 • Muzaffer Şakir, Tophane, 1889, 1324 P-80, Yüzbaşı
 • Mehmet Nuri, Harput, 1881, 1318 P-58, Binbaşı (KIA)
 • M. Mazlumi İskora, Kalkandelen, 1324 P-53, Orgeneral
 • Ömer, Şumnu, 1881, 1320 P-61, Binbaşı
 • Muhittin, Damascus, 1887, 1322 P-35, Yüzbaşı
 • Ömer Halis Bıyıktay, Erzincan, 1884, 1321 P-44, Korgeneral
 • Mustafa, Damascus, 1888, 1321 P-78, Yüzbaşı

66th class (graduated on October 4, 1919)

 • M. Recep Peker, Istanbul, 1889, 1323 P-44, Yarbay
 • Bâki Vandemir, Sultanahmet, 1889, 1324 Sv-3, Orgeneral
 • Ali Germeyanoğlu, Istanbul, 1889, 1324 P-320, Yüzbaşı
 • Mustafa Şevki, Kalkandelen, 1889, 1324 P-20, Yarbay
 • Mehmet Ziya, Sivas, 1888, 1324 P-8, Binbaşı
 • Seyfettin Akkoç, Bitlis, 1320 P-122, Tümgeneral
 • Hasan Tahsin, Konya, 1884, 1322 P-44, Yarbay
 • Ali Rıza Erem, Beşiktaş, 1887, 1324 P-1, Yarbay
 • İshak Avni Akdağ, Harput, 1889, 1324 P-11, Orgeneral
 • M. Ferit, Şam, 1889, 1324 P-54, Yüzbaşı
 • M. Kadri Musluoğlu, Aksaray, 1889, 1324 P-9, Yüzbaşı
 • Talât, Sultanahmet, 1888, 1324 P-1, Binbaşı
 • Yakup Sami, Kayseri, 1887, 1324 P-11, Yüzbaşı (KIA)
 • Faik Sözer, Selânik, 1885, 1324 P-2, Yarbay
 • Ali Rıza, Aksaray, 1884, 1321 P-91, Albay
 • Hasan İskender, Manastır, 1885, 1324 Sv-22, Binbaşı
 • Faik, Serez, 1881, 1319 P-46, Binbaşı

67th class (graduated on July 6, 1920)

 • Tahsin Alagöz, Isprata, 1884, 1321 P-26, Yarbay
 • Mustafa Cemil Taner, Uzunköprü, 1892, 1325 P-42, Tümgeneral
 • Mehmet Salih Erkuş, Rumkale, 1886, 1324 Sv-6, Tümgeneral
 • Şemsettin Taner, Uzunköprü, 1890, 1325 Sv-2, Korgeneral
 • Necmettin, Edirne, 1890, 1325 Sv-16, Üsteğmen
 • Mehmet Nuri Yamut, Selânik, 1890, 1324 P-27, Orgeneral
 • Ahmet Mithat, Sarıgez, 1888, 1325 P-11, Binbaşı
 • İsmail Hakkı Kurtcebe Noyan, Sivas, 1888, 1325 P-6, Orgeneral
 • Mustafa Kemal Gökçe, Erzincan, 1889, 1325 P-354, Tümgeneral
 • Mehmet Şükrü Ögel, Sarıgez, 1888, 1325 P-28, Albay
 • Mehmet Şükrü Koçak, Elazığ, 1885, 1321 Sv-3, Yarbay
 • Mehmet Kemalettin, Çengelköy, 1885, 1323 J-31, Albay
 • Halil, Manastır, 1889, 1325 P-12, Yüzbaşı
 • İ. Kemal Baybora, Bayburt, 1890, 1325 Sv-4, Yarbay
 • Recep Ferdi Süalp, Edirne, 1887, 1324 P-10, Tümgeneral
 • Ali Haydar, Elazığ, 1888, 1324 P-66, Binbaşı (KIA)
 • Cevat Karsan, Fethiye, 1885, 1321 P-169, Albay
 • Hayri, Büyükdere, 1887, 1325 P-185, Yüzbaşı
 • Nebil, Istanbul, 1887, ?, Yüzbaşı
 • İsmail Ekrem Baydar, Istanbul, 1886, 1321 Top-3, Korgeneral

References[]

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 "History Of Campus" in the official website of the The Turkish War Colleges Command.

External links[]

This page uses Creative Commons Licensed content from Wikipedia (view authors).
Advertisement